Mogelijke geneesmiddelen tegen kanker

We weten de laatste jaren steeds meer over de ziekte kanker. Sommige vormen van kanker kunnen we met behulp van medicijnen al redelijk goed onder controle houden of zelfs geheel genezen. Wereldwijd wordt voortdurend onderzoek gedaan naar de ziekte en regelmatig worden nieuwe medicijnen toegevoegd aan de lange lijst van middelen die een remmende of genezende werking hebben op de gevreesde ziekte.

Diverse vormen van behandeling

Iemand met kanker moet soms geopereerd worden. In andere gevallen is het mogelijk om alleen door middel van bestraling of chemotherapie de kankercellen te bestrijden. Bij chemotherapie is sprake van het toedienen van zogenoemde cytostatica. Dit zijn medicijnen die kankercellen doden of hun celdeling remmen. Het effect os dat een tumor in omvang kan afnemen of zelfs geheel kan verdwijnen. Meestal moet de chemotherapie voor een optimaal resultaat enkele malen worden herhaald. Gebruikelijk is dat er vier, zes of acht chemokuren worden voorgeschreven. De cocktail van medicijnen die toegediend wordt, is afgestemd op de patiënt. Het zou te ver voeren om hier alle namen van gebruikte cytostatica te benoemen, want die lijst is tamelijk groot en bevat namen die de gemiddelde lezer weinig tot niets zullen zeggen.

Bijverschijnselen wegnemen

Naast medicijnen die een remmende functie hebben op de kankercellen, worden ook allerlei medicijnen gebruikt om de bijverschijnselen die ontstaan door kanker en de behandeling ervan, weg te nemen. Wanneer je als kankerpatiënt bijvoorbeeld veel pijn hebt, kun je een pijnstiller nemen om die te verlichten. Een chemotherapie remt de groei van cellen. Niet alleen van kankercellen, maar ook van de eigen witte bloedcellen, die we onder meer nodig hebben om ons te wapenen tegen bacteriële infecties. Er bestaan specifieke medicijnen die de aanmaak van witte bloedcellen stimuleren, zodat het gevaar voor infecties afneemt.

CBD

Mensen die een chemotherapie volgen, krijgen vaak te maken met misselijkheid of moeten regelmatig braken. Dat zijn natuurlijk vervelende bijverschijnselen, die met medicijnen kunnen worden onderdrukt. In de loop der tijd zijn ook hier diverse alternatieven voor bedacht. Zo zijn er bijvoorbeeld goede ervaringen met het gebruik van de stof cannabidiol (CBD), een bestanddeel van cannabis. Er zijn inmiddels voldoende wetenschappelijke gegevens beschikbaar op grond waarvan kan worden geconcludeerd dat CBD werkzaam is bij het verminderen van pijn, misselijkheid en braken. Ook het voorkomen van vermagering en verzwakking bij kanker kan met behulp van CBD worden voorkomen. Nader onderzoek moet echter nog veel onduidelijkheden hierover wegnemen.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.